Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2023.05.16 Autor: Monika Warkusz

Podpisano umowę na kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Przodkowo

Podpisano umowę na kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Przodkowo

Wykonawcą inwestycji wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest Przedsiębiorstwo Budowane "Waciński" Witold Waciński z Kiełpina. Wartość inwestycji to 7 854 828,20 zł z czego 95% dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych tj. kwota 7 462 086,79. Wkład własny gminy wyniesie 392 741,41 zł. Realizacja inwestycji potrwa 16 miesięcy.
Jednym z głównych zadań zaplanowanych do realizacji w tym roku jest modernizacja przepompowni wody w Szarłacie. Zakres prac obejmuje: montaż zestawu pompowego II stopnia, zagospodarownie terenu wraz z wymianą ogrodzenia, zamontowanie zbiornika retencyjnego, montaż agregatu prądotwórczego,  pełna termomodernizacja obiektu przepompowni.
Kolejnym zadaniem zaplanowanym na 2023 rok jest rozbudowa 4 odcinków sieci wodociągowych obejmujących dwa odcinki w  Czeczewie i po jednym odcinku w Smołdzinie i Rębie o łącznej długości 3062 mb, oraz modernizacja 7 przepompowni ścieków (2 w Młynku, Kczewie, Tokarach, Nowych Tokarach, Załężu i Barwiku), w których wymienione zostaną pompy, wykonane rurociągi tłoczne, zamontowane agregaty prądotwórcze i wymienione ogrodzenie.
Na 2024 rok zaplanowano modernizację ujęcia wody w Kawlach Dolnych. Zakres prac obejmuje: montaż nowej stacji uzdatniania wody, wymianę zestawów pompowych, montaż agregatu prądotwórczego, montaż zbiornika retencyjnego,  pełną termomodernizację obiektu hydroforni oraz zagospodarownie terenu wraz z wymianą ogrodzenia.
Galeria umowa Galeria umowa