Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

Wykaz sołtysów i rad sołeckich

1. Kosowo
Sołtys: Katarzyna Wiśniewska

Rada Sołecka:
1. Klawikowski Marcin
2. Barzowski Karol
3. Klinkosz Joanna
4. Kolka Adam
5. Bejrowska Małgorzata
6. Szwaba Justyna

2. Przodkowo – wieś
Sołtys: Byczkowski Alojzy

Rada Sołecka:
1. Paczoska Sławomir
2. Pupacz Anzelm
3. Wilczewski Zbigniew
4. Górlikowska Zofia
5. Grotha Zdzisław
6. Meyer Elżbieta

3. Hopy
Sołtys: Dampc Waldemar

Rada Sołecka:
1. Hirsz Marek
2. Miotk Andrzej
3. Frankowski Stanisław
4. Sypion Justyna
5. Myszk Magdalena
6. Kryszewski Zbigniew

4. Kczewo
Sołtys: Stromski Andrzej

Rada Sołecka:
1. Stromski Zygmunt
2. Brylowski Dawid
3. Kreft Wioletta
4. Lejkowski Bartłomniej
5. Hallman Marek

5. Czeczewo
Sołtys: Toporek Zofia

Rada Sołecka:
1. Dampc Kazimierz
2. Kandziora Teofil
3. Kreft Jacek
4. Toporek Sławomir
5. Sypion Jarosław
6. Szyłejko Magdalena

6. Kłosowo
Sołtys: Beata Krauza

Rada Sołecka:
1. Littwin Danuta
2. Littwin Mariola
3. Bokotko Urszula
4. Drawc Joanna
5. Rzeszewicz Leszek
6. Drawc Paweł

7. Kobysewo
Sołtys: Richter Janusz

Rada Sołecka:
1. Stromski Grzegorz
2. Młyński Leonard
3. Lejk Dorota

8. Szarłata
Sołtys: Trzebiatowski Tomasz

Rada Sołecka:
1. Węzeł Kamil
2. Hirsz Joanna
3. Litwic Piotr
4. Hirsz Paweł

9. Tokary
Sołtys: Grzegorz Wilczewski

Rada Sołecka:
1. Laskowska Elżbieta
2. Czoska Aleksandra
3. Ojowski Andrzej
4. Węsiora Tomasz
5. Frankowski Marian
6. Gostomski Mateusz

10. Warzenko
Sołtys: Skrzyński Tadeusz

Rada Sołecka:
1. Grasza Dorota
2. Bonisławska Iwona
3. Czajkowski Artur
4. Drawc Michał
5. Adamczyk Dorota
6. Grubba Artur

11. Smołdzino
Sołtys: Stasik Maria

Rada Sołecka:
1. Krefta Emilia
2. Browarczyk Tadeusz
3. Dzienisz Zdzisław
4. Hirsz Tadeusz
5. Cirocki Waldemar
6. Skrzypkowski Dariusz
 

12. Załęże
Sołtys: Nowicka Marlena

Rada Sołecka
1. Wierczyński Piotr
2. Miąskowska Mariola
3. Kalkowski Henryk
4. Wicki Andrzej
5. Rybakowska Monika
6. Mateja Karol

13. Rąb
Sołtys: Rompczyk Wojciech

Rada Sołecka:
1. Rzeszewicz Zofia Róża
2. Grzenkowski Krzysztof
3. Hewelt Danuta
4. Czoska Eugeniusz
5. Browarczyk Barbara
6. Pacholczyk Agnieszka

14. Pomieczyno
Sołtys: Konkol Tadeusz

Rada Sołecka:
1. Bobkowska Marta
2. Walkusz Franciszek
3. Merchel Wojciech
4. Sypion Stanisław
5. Ludwichowska Beata
6. Bobkowski Wiesław

15. Przodkowo działki
Sołtys: Piotr Muller

Rada Sołecka:
1. Bogumiła Plichta
2. Jarosław Kunikowski
3. Henryk Bach
4. Wojowski Franciszek
5. Frankowska Justyna
6. Puzdrowska Jolanta