Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.08.13 Autor: Bartłomiej Konkol

Zapisy na Przodkowską Ligę ORLIKA 2022/2023

Zapisy na Przodkowską Ligę ORLIKA 2022/2023

Wójt Gminy Przodkowo Andrzej Wyrzykowski serdecznie zaprasza chętne

amatorskie drużyny piłkarskie do udziału w lidze piłki nożnej na Orliku w

Przodkowie w sezonie 2022/2023.

Zgłoszenia przyjmujemy do 04 września 2022.

Planowany termin rozpoczęcia ligi - niedziela 2/3 niedziela września 2022 roku godzina 16.00

 

Zgłoszenia telefonicznie przyjmuje:
Łukasz Riegel - 797 517 752

Bartłomiej Konkol- 530 523 069

W poniższych linkach znajduje się szczegółowa dokumentacja:
Regulamin rozgrywek
Przepisy gry
Oświadczenie zawodnika
Zgłoszenie drużyny


 

Regulamin rozgrywek piłkarskich w sezonie jesienno/wiosennym 2022/2023 przodkowskiej Ligii na trawie.

I. ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK.

1. Zgłoszenie do rozgrywek powinno zawierać:

- imienną listę zawodników reprezentujących firmę, drużynę osiedlową lub inną dowolną drużynę z przypisanymi numerami na koszulkach (jeśli zawodnicy będą posiadali stałe numery)  

- nazwisko, imię, kontakt telefoniczny oraz kontakt e-mail osoby odpowiedzialnej za drużynę - kierownik lub kapitan drużyny.

2. W rozgrywkach mogą tylko i wyłącznie brać udział zawodnicy, którzy zostali do nich zgłoszeni. Maksymalnie 15 zawodników. Zgłoszenia przyjmowane będą do momentu rozpoczęcia rozgrywek.

  Zgłoszenia zawodników przyjmowane są do II kolejki włącznie.

3. Jeden zawodnik może reprezentować tylko i wyłącznie jedną drużynę zgłoszoną do rozgrywek. Zakazuje się gry jednego zawodnika w kilku zespołach. 

II. ORGANIZACJA ROZGRYWEK

 1. Mecze odbywają się w jednej lidze  systemem każdy z każdym , mecz i rewanż .

2. O kolejności w tabeli w rozgrywkach ligowych decyduje:

- po pierwsze większa ilość zdobytych punktów (wygrana 3pkt., remis 1pkt., przegrana 0pkt., walkower „-1” pkt. - niestawienie się na mecz, walkower 5-0)

- po drugie wynik bezpośredniego pojedynku między drużynami (w przypadku trzech lub więcej drużyn "mała tabela"

uwzględniająca wyniki bezpośrednich pojedynków- zdobyte punkty, różnica bramek, zdobyte bramki zespołów zainteresowanych),

- po trzecie korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach,

- po czwarte większa ilość zdobytych goli,

-po piąte losowanie.

3. Każdy z zespołów może zgłosić maksymalnie 15  zawodników.

III. TERMINARZ

1. Terminarz rozgrywek na cały sezon jest ustalany przez organizatora i nie podlega żadnym zmianom po jego oficjalnym zamieszczeniu na stronie internetowej rozgrywek www

- organizator ma prawo do wyboru innego czasu gry niż sugerowany w przypadku gdy w spotkaniu ligowym spotkają się zespoły sugerujące wcześniej sprzeczny dla siebie wybór.   

IV. Postanowienia końcowe

1. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z rozgrywek lub walkower. Karę orzeka organizator.

2. Organizator zapewnia apteczkę, która będzie dostarczana na każdy mecz, nie zapewnia jednak pierwszej pomocy przy urazach powstałych w czasie gry, nie ponosi też odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki, oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie gry. (każda drużyna jest odpowiedzialna za własne ubezpieczenie NW, OC). Jeśli firma ( danej drużyny ) nie ubezpieczyła uczestników rozgrywek, zawodnicy powinni ubezpieczyć się indywidualnie lub grupowo jako drużyna.

3. Zawodnik grający w okularach łańcuszkach itp. uczestniczy w meczach na własną odpowiedzialność. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność prawna spada na w/w osoby.

4. Wskazane jest, aby osoby biorące udział w rozgrywkach poddały się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia.

5. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich tożsamość.

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione przez zawodników na terenie obiektu sportowego, na którym przeprowadzane są rozgrywki .

 9. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.

10. Podczas rozgrywek organizator zapewnia uczestnikom sprzęt sportowy w postaci piłek, oznaczników
( w przypadku dwóch drużyn występujących w tym samym kolorze koszulek ) oraz obsługę sędziowską.  Po  zakończeniu każdego sezonu  rozgrywek organizator  przewiduje  następujące nagrody:


NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW :

Puchary, medale pamiątkowe, dyplomy ( statuetki dla najlepszych zawodników; strzelec, bramkarz, ) fundatorem jest samorząd Gminy Przodkowo.
 

11. W związku z licznymi odstąpieniami od ligi drużyn, co wiąże się z kosztami dla organizatorów, wprowadzona zostaje kaucja zwrotna w wysokości 400zł od drużyny. W przypadku niestawienia się na mecz zapisany w terminarzu zostaje pobrane 100zł z kaucji na poczet nagród. W przypadku trzech nieobecności drużyna zostaje wykluczona z rozgrywek i cała kaucja zostaje pobrana. W wyniki 100% frekwencji kaucja zostaje zwrócona w całości drużynie.