Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.07.12 Autor: GOPS Przodkowo

Informacja dotycząca składania wniosków na zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny 2022/2023