Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.07.05 Autor: Monika Warkusz

“Przodkowianie”  na Mazurskim Międzynarodowy Festiwalu Folkowym

“Przodkowianie” na Mazurskim Międzynarodowy Festiwalu Folkowym

 W dniach 23 - 26 czerwca 2022   Kaszubski  Zespół  Pieśni i Tańca  “Przodkowianie”  brał  udział  w Mazurskim Międzynarodowym Festiwalu Folkowym NA STYKU KULTUR  oraz 19 Światowym Festiwalu Folkloru TĘCZA.  Zespół  prezentował  się na scenach  w Białej Piskiej, Karwiku i Rucianem Nidzie  oraz  Ełku. Obok  Naszego zespołu  na scenach  pojawiły się zespoły folklorystyczne z zagranicy: Turcji ,Litwy, Słowacji ,Czech, Albani ,Ukrainy  i zespoły   Polskie  z Ełku ,Brańska  ,Grajewa i Piszu. Mieszkańcy i licznie przybyli turyści mogli podziwiać wielokulturowość oraz silny regionalizm  podczas festiwali. Podczas  koncertu finałowego 19 Światowego Festiwalu Folkloru TĘCZA   w Ełku, zespół  Przodkowianie  otrzymał  dyplom “Laureata  Festiwalu”,a  kierownik i  choreograf zespołu  otrzymał  tytuł  “Ambasadora  Kultury”. W czasie  trwania festiwalu  członkowie zespołu mieli okazję  zwiedzić miejscowości  na  Mazurach  gdzie odbywały się  koncerty.    

 
Galeria zespół Galeria zespół