Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.06.10 Autor: Monika Warkusz

Wyremontowano kolejne odcinki dróg w ramach FDS

Wyremontowano kolejne odcinki dróg w ramach FDS

Zakończono realizację całość zadań wchodzącego w skład projektu pn. : „ REMONT ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: PRZODKOWO (UL. SPORTOWA), (UL. MAJKOWSKIEGO) i (UL. DERDOWSKIEGO), HEJTUS, SZARŁATA I STANISŁAWY”
Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Fundusz Dróg Samorządowych na podstawie umowy nr 97/G/FDS/II/2019
Kwota dofinansowania :              1 316 773,00 złotych
Całkowita wartość inwestycji:     2 633 546,00 złotych

Ostatnimi inwestycjami  zrealizowanymi w ramach projektu były:
  1. Remont odcinka drogi w  Stanisławach:
wykonano  nawierzchnie drogi z płyt żelbetonowych wielootworowych typu YOUMB na podsypce z kruszywa łamanego grubości 15 cm po zagęszczeniu na powierzchni 950 m 2 i długości 190 mb, wykonano pobocze po obu stronach drogi z gruzu betonowego
 
  1. Remont odcinka drogi w Szarłacie :
wykonano  nawierzchnie drogi z płyt żelbetonowych wielootworowych typu YOUMB na podsypce z kruszywa łamanego grubości 15 cm po zagęszczeniu na powierzchni 3325 m 2 i długości 665 mb, wykonano pobocze po obu stronach drogi z gruzu betonowego na powierzchni 997,50 m 2
 
  1. Remont drogi w Przodkowie (ulica Derdowskiego):
wykonano nawierzchnie drogi z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 1563,80 na odcinku  257 i szerokości 5 m w miejsce zniszczonej nawierzchni z płyt wielootworowych typu YOMB, zamontowano krawężniki betonowe 15x30 na odcinku 540,45 mb, ustawiono 2 znaki drogowe przejście dla pieszych).

Łącznie w ramach projektu przebudowano 8 odcinków dróg gminnych o długości 2,635 mb

W wyniku zrealizowania projektu osiągnięto zaplanowane cele jakimi są  :
- podniesienie standardów technicznych dróg gminnych oraz zapewnienie jednorodności sieci dróg gminnych pod względem spełnienia tych standardów
-  zwiększono dostępność transportową jednostek administracyjnych
-  poprawie uległa dostępność  terenów inwestycyjnych

 

Wpisy z kategorii: aktualności, Realizowane zadania

Przodkowska Liga ORLIKA 2023/2024 - wyniki po XVI kolejce
2024.05.17
Przodkowska Liga ORLIKA 2023/2024 - wyniki po XVI kolejce
Prezentujemy wyniki po XVI kolejce naszej ligi.
Noc Muzeów w Przodkowie. Zapraszamy!
2024.05.13
Noc Muzeów w Przodkowie. Zapraszamy!
To już w sodotę
Listy nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu kartuskiego
2024.05.13
Listy nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu kartuskiego
Na liście opublikowano jednostki prowadzące nieodpłatne poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzini
Informacja dot. programu ,,Opieka Wytchnieniowa '' - edycja 2024
2024.05.13
Informacja dot. programu ,,Opieka Wytchnieniowa '' - edycja 2024
Informacja o otrzymanym wsparciu finansowym
I Sesja Rady Gminy kadencji 2024-2029
2024.05.09
I Sesja Rady Gminy kadencji 2024-2029
Radni nowej kadencji
Konkurs recytatorski
2024.05.09
Konkurs recytatorski "Rodno Mowa"
Gminne eliminacje
Konkurs Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
2024.04.26
Konkurs Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
Gminne eliminacje
Przodkowska Liga ORLIKA 2023/2024 wyniki po XIII kolejce
2024.04.22
Przodkowska Liga ORLIKA 2023/2024 wyniki po XIII kolejce
Prezentujemy wyniki po XIII kolejce naszej ligi.
Konkurs Piękna Wieś Pomorska 2024
2024.04.19
Konkurs Piękna Wieś Pomorska 2024
Zgłoś swoją wieś i zagrodę
LI Sesja Rady Przodkowo
2024.04.19
LI Sesja Rady Przodkowo
Ostatnia Sesja Kadencji Rady 2018-2024
Internet szerokopasmowy w Gminie Przodkowo
2024.04.11
Internet szerokopasmowy w Gminie Przodkowo
Realizując założenia Europejskiej Agendy Cyfrowej, Polska przyjęła Narodowy Plan Szerokopasmowy, którego celem jest m.in. zapewnienie ultraszybkiego dostępu do internetu, wszystkim gospodarstwom domowym w kraju.
Wyniki Wyborów Samorządowych 2024 r.
2024.04.08
Wyniki Wyborów Samorządowych 2024 r.
Głosowanie odbyło się 7 kwietnia 2024 r. między godziną 7:00 a 21:00
Stronicowanie: Poprzednia Następna