Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.05.19 Autor: Szymon Markowski

Apel do mieszkańców!

Apel do mieszkańców!

Wójt Gminy Przodkowo informuje, że w związku z występującą suszą oraz duży poborem wody, należy zwrócić szczególną uwagę na racjonalne korzystanie z wody, w szczególności na zaniechanie podlewania trawników i ogródków oraz napełniania zbiorników wodnych w tym basenów. Powyższe ma na celu zapewnienie wszystkim mieszkańcom stałego dostępu do wody pitnej.