Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.03.17 Autor: Monika Warkusz

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł dla każdego obywatela Ukrainy

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł dla każdego obywatela Ukrainy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przodkowie uprzejmie informuje, o możliwości otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300zł dla każdego obywatela Ukrainy, który przebywa na terytorium RP od dnia 24 lutego 2022r i otrzymał  numer PESEL.
W celu otrzymania powyższego świadczenia, należy złożyć wniosek w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie, ul. Kartuska 23 w godzinach pracy w/w Ośrodka.
Poniżej druki do pobrania:
OŚWIADCZENIE DLA CUDZOZIEMCÓW UA 
WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE UA