Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

Gospodarowanie odpadami

kontakt:

Edyta Ulenberg
Inspektor ds. gospodarki odpadami
tel.: +48 58 5001610
edyta.ulenberg@przodkowo.pl

Weronika Reszka
Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej
tel.: +48 58 5001617
weronika.reszka@przodkowo.pl

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze: 36 8309 0000 0077 0075 2000 0680.

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych styczeń - grudzień 2022 r.
Zasady segregacji odpadów
Ulotka

Od 1 sierpnia 2020 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny jest pięć dni w tygodniu, w godzinach:
  • wtorek - od godz. 7:30 do 15:30,
  • środa - od godz. 7:30 do 15:30,
  • czwartek - od godz. 7:30 do 16:30,
  • piątek - od godz. 7:30 do 14:30,
  • sobota - od godz. 8:00 do 13:00.
Od 1 sierpnia 2020 roku zmiany w częstotliwości odbierania odpadów komunalnych (przedstawia poniższa tabela):
Rodzaj odpadu Nieruchomości zamieszkałe
Zmieszane odpady komunalne
20 03 01
co 2 tygodnie
 
Opakowania z papieru i tektury
15 01 01
1 raz na 3 miesiące
 
Zmieszane odpady opakowaniowe i metal
15 01 06
co 3 tygodnie
 
Opakowania ze szkła
15 01 07
1 raz na 3 miesiące
Odpady ulegając biodegradacji
20 02 01
od kwietnia do października co 2 tygodnie,
natomiast od listopada do marca 1 raz w miesiącu
Popiół
20 01 99
od października do kwietnia: 1 raz w miesiącu, od maja do września – do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przodkowie
Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
 
należy przekazywać do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przodkowie
Odpady remontowo – budowalne i rozbiórkowe
17 09 04
2 razy do roku po 500 kg oraz styropian 1 m³/rok z nieruchomości przekazywane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przodkowie
Zużyte opony
16 01 03
8 szt./rok
 
Więcej informacji w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przodkowo, regulamin dostępny tutaj,
Wykaz firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej, tu znajdziesz informację
Adresy punktów odbioru odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych, tu znajdziesz informację
Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Przodkowo, tu znajdziesz informację
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tu znajdziesz formularz
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i żródeł spalania paliw Formularz A - budynki i lokale mieszkalne, tu znajdziesz formularz
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i żródeł spalania paliw Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne, tu znajdziesz formularz

Wpisy z kategorii: gospodarka odpadami komunalnymi

Informacja o obowiązku złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2021.07.28
Informacja o obowiązku złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Informacja o obowiązku złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 sierpnia 2021 r. !
2021.07.26
Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 sierpnia 2021 r. !
Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 sierpnia 2021 r. !
Uwaga - Zmiany w programie Czyste Powietrze
2021.07.05
Uwaga - Zmiany w programie Czyste Powietrze
Uprzejmie przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. wchodzą w życie zmiany w programie „Czyste Powietrze”.
Od 1 lipca wchodzi w życie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (tzw. CEEB)
2021.06.30
Od 1 lipca wchodzi w życie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (tzw. CEEB)
Od 1 lipca wchodzi w życie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (tzw. CEEB)
Zgłoś nielegalne postępowanie z odpadami
2021.06.28
Zgłoś nielegalne postępowanie z odpadami
Zgłoś nielegalne postępowanie z odpadami - za pomocą interaktywnego formularza
Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych
2021.06.10
Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych
Miejsca zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami na terenie Gminy Przodkowo za 2020 r.
2021.06.10
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami na terenie Gminy Przodkowo za 2020 r.
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami na terenie Gminy Przodkowo za 2020 r.
Gmina Przodkowo walczy ze smogiem !
2021.06.08
Gmina Przodkowo walczy ze smogiem !
W październiku 2020 r. weszła w życie tzw. uchwała anysmogowa, która nakłada na właścicieli nieruchomości, posiadających tzw. kopciuchy i piece gorszej generacji, określone obowiązki
Adresy punktów odbioru odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
2021.05.19
Adresy punktów odbioru odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
Odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej
Wigilia - PSZOK nieczynny
2020.12.23
Wigilia - PSZOK nieczynny
W dniu 24.12.2020 r. (tj. czwartek - Wigilia) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Przodkowie będzie NIECZYNNY!
Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych styczeń - grudzień 2021 r.
2020.12.14
Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych styczeń - grudzień 2021 r.
Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych styczeń - grudzień 2021 r.
Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych listopad - grudzień 2020 r.
2020.10.27
Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych listopad - grudzień 2020 r.
Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych listopad - grudzień 2020 r.
Wykaz firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej
2020.08.26
Wykaz firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej
1. ELWOZ ECO Sp. z o.o. oddział Sierakowice 83-340 Sierakowice, ul. Słupska 2
Stronicowanie: Poprzednia Następna