Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2021.06.30 Autor: Weronika Reszka

Od 1 lipca wchodzi w życie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (tzw. CEEB)

Od 1 lipca wchodzi w życie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (tzw. CEEB)


Od 1 lipca 2021 r. wchodzi w życie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (tzw. CEEB). Od tego czasu każdy właściciel nieruchomosci oraz zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć za pomocą interentu pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/.

Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw kiedykolwiek uruchomionych przed 1 lipca 2021 r.