Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2021.02.25 Autor: Monika Warkusz

Przebudowano kolejne odcinki dróg w ramach FDS

Przebudowano kolejne odcinki dróg w ramach FDS

Zakończono realizację części zadań wchodzącego w skład projektu pn. : „ PRZEBUDOWA ODCINKÓW DROG GMINNYCH: HOPY-POMIECZYŃSKA HUTA, POMIECZYNO-BARWIK, POMIECZYNO (ULICA SPACEROWA), RĄB  (ULICA JEZIORNA), RĄB (ULICA KASZUBSKA), PRZODKOWO (ULICA DOLNA), WARZENKO  (ULICA WRZOSOWA), CZECZEWO (ULICA WSPÓLNA)"
Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Fundusz Dróg Samorządowych.
Kwota dofinansowania :               4 560 361,00 złotych
Całkowita wartość inwestycji:      9 207 107,00 złotych

W ramach projektu przebudowano w 2020 roku 7 odcinków dróg gminnych o łącznej długości 5 175  mb :
1) droga Hopy-Pomieczyńska Huta I etap:
- wykonanie  nawierzchni drogi z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm odcinku 995 mb ( powierzchnia 4825,17 m 2)
-  wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na powierzchni 2128,66 m 2
- wykonanie ronda
- wykonanie zatoki przystankowej  z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o powierzchni 103,4 m 2
- wykonanie kanalizacji deszczowej z rur o śr. 160 mm na odcinku 45 m wraz z 3 przepustami drogowymi
- wykonanie kanału technologicznego
- budowa oświetlenia ulicznego- montaż     lamp

2) droga Pomieczyno-Barwik:
- wykonanie  nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku 600 mb ( powierzchnia 3362 m 2)
-  wykonanie chodnika na powierzchni 809 m 2

3) droga w Pomieczynie (ulica Spacerowa)
- wykonanie  nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku 360 mb ( powierzchnia 1800 m 2)
-  ułożenie krawężników betonowych na odcinku 720 mb
- remont przepustów rurowych – rury betonowe o ś. 60 cm o długości 12 mb

4) droga w Rębie   (ulica Kaszubska)     
- wykonanie  nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku 850 mb ( powierzchnia 4250 m 2)
-  ułożenie krawężników betonowych na odcinku 1700 mb

5)  droga w Rębie (ulica Jeziorna)
- wykonanie nawierzchni drogi: dostawę oraz ułożenie płyt żelbetonowych wielootworowych typu YOMB o wymiarach 100cm x75 cmx12,5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 15 cm po zagęszczeniu na powierzchni 4 300,00  m2  - 0,86 km
- wykonanie pobocza po obu stronach drogi  z gruzu betonowego na powierzchni 516 m2

6)  droga w Przodkowie (ulica Dolna)
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na odcinku 360 m ,powierzchni 1800 m 2
- wykonanie miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej o pow.  50 m 2

7)   droga w Czeczewie (ulica Wspólna)
- wykonanie nawierzchni drogi: dostawę oraz ułożenie płyt żelbetonowych wielootworowych typu YOMB o wymiarach 100cm x75 cmx12,5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 15 cm po zagęszczeniu na powierzchni 5566,50  m2  - 1,15 km
- wykonanie pobocza po obu stronach drogi  z gruzu betonowego na powierzchni 693

    Przebudowa pozostałych odcinków dróg wchodzących w skład projektu zostanie wykonana
    - w roku  2021:   droga Hopy-Pomieczyńska Huta – II etap
    - w roku  2022:    droga w Warzenku (ulica Wrzosowa)
    Łączna długość planowanych do przebudowy dróg wynosi 2293 mb
 
Celami projektu są :
- podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych oraz zapewnienie jednorodności sieci dróg gminnych pod względem spełnienia tych standardów
-  zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych
-  poprawa dostępności terenów inwestycyjnych

 
Galeria 20210225 FDS Galeria 20210225 FDS Galeria 20210225 FDS Galeria 20210225 FDS Galeria 20210225 FDS Galeria 20210225 FDS Galeria 20210225 FDS Galeria 20210225 FDS Galeria 20210225 FDS Galeria 20210225 FDS Galeria 20210225 FDS Galeria 20210225 FDS Galeria 20210225 FDS