Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2020.10.07 Autor: Monika Warkusz

W ramach FDS przebudowano dwa odcinki dróg w Przodkowie i ul. Nową w Pomieczynie

W ramach FDS przebudowano dwa odcinki dróg w Przodkowie i ul. Nową w Pomieczynie

Zakończono realizację projektu pn. : „ PRZEBUDOWA ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH W PRZODKOWIE (UL. POLNA), W PRZODKOWIE (UL. RUBINOWA), POMIECZYNIE (UL. NOWA)”
Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Fundusz Dróg Samorządowych.
Kwota dofinansowania :              422 218,00 złotych
Całkowita wartość inwestycji:     844 437,67 złotych

W ramach projektu przebudowano w 2020 roku 3 odcinki dróg gminnych o łącznej długości 631 mb :
1) W Przodkowie (ulica Polna): wykonano nawierzchnie drogi z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na odcinku 67 mb i szerokości 5 m w miejsce zniszczonej nawierzchni z płyt wielootworowych typu YOUMB, zamontowani krawężniki betonowe 15x30 na odcinku 246,4 mb, ustawiono 2 znaki drogowe (strefa zamiesz.).
 2) w Przodkowie (ulica Rubinowa): wykonano nawierzchnie drogi z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na odcinku 166 mb i szerokości 5 m w miejsce zniszczonej nawierzchni z płyt wielootworowych typu YOUMB, zamontowani krawężniki betonowe 15x30 na odcinku 346,4 mb, ustawiono 2 znaki drogowe (strefa zamiesz.). 
3) droga w Pomieczynie (ulica Nowa): wykonano nawierzchnie drogi z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na odcinku 398 mb i szerokości 5 m w miejsce nawierzchni gruntowej wraz z ustawieniem obustronnych krawężników o łącznej długości 1263,5 m, wykonano  nawierzchnie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na powierzchni 531,23 m 2, w ramach rozbudowy oświetlenia ulicznego zamontowano 1 lampę uliczną autonomiczną hybrydową, ustawiono 2 słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikiem, zamontowano 3 oprawy, ustawiono 3 znaki drogowe.

Celami projektu są :
- podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych oraz zapewnienie jednorodności sieci dróg gminnych pod względem spełnienia tych standardów
-  zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych
-  poprawa dostępności terenów inwestycyjnych
Galeria FDS drogi Przodkowo ul. Rubinowa, ul. Polna i Pomieczyno ul. Nowa Galeria FDS drogi Przodkowo ul. Rubinowa, ul. Polna i Pomieczyno ul. Nowa Galeria FDS drogi Przodkowo ul. Rubinowa, ul. Polna i Pomieczyno ul. Nowa Galeria FDS drogi Przodkowo ul. Rubinowa, ul. Polna i Pomieczyno ul. Nowa Galeria FDS drogi Przodkowo ul. Rubinowa, ul. Polna i Pomieczyno ul. Nowa Galeria FDS drogi Przodkowo ul. Rubinowa, ul. Polna i Pomieczyno ul. Nowa Galeria FDS drogi Przodkowo ul. Rubinowa, ul. Polna i Pomieczyno ul. Nowa