Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2020.09.07 Autor: Dorota Kielinska

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Przodkowie poszukuje nauczyciela:
Religii w wymiarze     - 9/18 etatu 
Wychowania do życia w rodzinie w wymiarze      - 2,5/18 etatu
do Szkoły Podstawowej w Wilanowie.