Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.02.24 Autor: Katarzyna Markowska

Bądź bardziej bezpieczny!Poradnik.

Drodzy mieszkańcy!
W załączeniu publikujemy Poradnik "Bądź bardziej bezpieczny".

Poradnik w imieniu Wójta Gminy Przodkowo adresowany jest do wszystkich mieszkańców naszej gminy. Apelujemy o zapoznanie się z jego treścią, a stosownie do potrzeb może być rozpowszechniany w działalności codziennej.
Poradnik treść